Dec 21, 2008

Bagaimana Mengurus Jenazah Orang Mati Bunuh Diri

Bagaimanakah menguruskan orang Islam yang mati bunuh diri dan di mana dikuburkan?


Jawab:

Imam Nawawi (alMajmu', 5:214; Syarah Muslim, 4:316 dari alQadhi 'Iyadh) bahawa hampir mencapai ijma' bahawa orang bunuh diri ini disolatkan dan dikuburkan di perkuburan orang Islam jua.

alHafeedz Ibn Hazm alAndalusi (Maratib alIjma', no 130; alMuhalla, 2208. juga mengesahkan, juga disahkan oleh alhafeedz Syawkani, Nailool Awthor, 4/48; Asqalani, Fathul Bari, 3/172 dari Ibn Abdil Barr). WA

0 comments:

Post a Comment